Lahden seudun sukututkijat ry

Väinämöisentie 2 A 15200 Lahti

Bussin opaskartta Bussi Ilmarisentielle Bussi Ilmarisentieltä
Yhdistys
Jäsensivut
Uutisia
Koulutusta
Kuukausitapaamiset
Yhdistyksemme ja sen historiaa
Hallitus ja muut toimihenkilöt
Jäseneksi
Facebook
Kirjastomme
Myytäviä tuotteita
Valokuvia
Kalenteri
Sukuset-jäsenlehti
Sukututkijaluettelo
Yhteystietoja

LINKKEJÄ
Tietolähteitä
Vanhoja karttoja
Vanhoja lakeja
Vanhoja sanomalehtiä
Sodat
Sanakirjoja
Muita linkkejä
Keskustelufoorumeita

TIETOTEKNIIKKAA
Tietotekniikkasivuja
Sukututkimusohjelmia
SukuSampo2-ohjelma

YLLÄPITÄJILLE
Tietojen päivitys

Kuukausitapaamiset (merkitty myös kalenteriin)

Jo pidetyt kuukausitapaamiset ovat nähtävissä kuukausitapahtumien arkistossa.

Kokoukset alkavat kello 17:30, ovet avataan kello 16:30 kirjaston käyttäjiä varten, sukututkimusneuvontaa kello 17:00 - 17:30.

SYYSKUU 2017

18.09.2017 Kuukausitapaaminen: Aimo Ruusunen, miten hankkia tietoa Venäjälle menneistä?

Internet-aika on tuonut tarjolle paljon sellaista tietoa, jota aikaisemmin ei osattu kuvitella olevan olemassakaan tai jonka tavoittaminen ymmärrettiin mahdottomaksi. Netissä olevat erilaiset tietopankit valottavat paljon myös sitä, millainen kohtalo oli kymmenillä tuhansilla itärajan yli lähteneillä.

Suurimpia tällaisia tiedostoja pitävät Venäjällä yllä kansalliskirjasto sekä useat alueelliset Memorial-yhdistykset. Näiden sivustojen kautta voi nyt etsiä tietoa sadoista tuhansista ihmisistä. Suuria tiedostoja on esimerkiksi 30-luvulla Neuvostoliiton luoteisosassa tuomituista sekä Leningradin piirityksessä kuolleista siviileistä. Myös toisen maailmansodan kaatuneista ja kadonneista sotilaista löytää paljon tietoa internetin avulla.

Tällainen tieto kiinnostaa niin suku- kuin historian tutkijoita. Vuoden 1918 jälkeen suomalaisia muutti Neuvosto-Venäjälle monissa eri vaiheissa, monin eri motiivein ja myös monenlaisia reittejä. Paljon on kuitenkin erilaisia yksityiskohtia selvittämättä, ja myös yleiskuvan muodostamisessa on vielä tehtävää.

Suuri ryhmä oli vuoden 1918 pakolaiset, sekä taisteluihin osallistuneet että heitä seuranneet ja muuten maanpakoon lähteneet. Osa varsinkin punakaartilaisten perheenjäsenistä palasi takaisin, mutta tästä joukosta jäi kuitenkin naapurimaahan tuhansia.

Useita tuhansia suomalaisia muutti Neuvostoliittoon Yhdysvalloista ja Kanadasta. Heitä myös houkuteltiin työhön varsinkin Karjalaan. Samoina vuosina, 20-luvun lopulla ja 30-luvun alussa, muutti myös suuri määrä aikuisia ja jonkun verran jopa lapsiperheitä yli itärajan suoraan Suomesta. He olivat etupäässä kotimaan vaikeiden olojen vuoksi työnhakuun lähteneitä, mutta joukossa oli myös poliittisia pakolaisia.

../kuvat/pvm2017-05-11//Vilen_Kaija_1988_01_AR.jpg

Yksi pitkän työuran Neuvostoliitossa tehneistä oli Kärkölästä Helsingin ja Leningradin kautta Moskovaan muuttanut Kerttu Laine (myöhemmin nimeltään Kaija Vilen). © Aimo Ruusunen, 1988

LOKAKUU 2017

16.10.2017 Kuukausitapaaminen: 16.10. Juha Vuorela: kahvin historia suomalaiskodeissa

Juha Vuorela kertoo kahvin historiasta suomalaiskodeissa ja siitä, miten tämä jalo juoma on ollut säännöstelty ylellisyystuote - kuin myös pulatuote, joka on korvattu mitä erikoisimmilla raaka-aineilla.

Kuva

Kuva: Juha Vuorelan perhealbumi.

MARRASKUU 2017

20.11.2017 Kuukausitapaaminen ja vuosikokous

Sointula - suomalainen ihanneyhdyskunta Tyynenmeren rannalla

Sointula on suomalaisten 1900-luvun alussa Kanadaan perustama siirtokunta. Luennoitsijalla, yhdistyksemme varapuheenjohtajalla metsänhoitaja Pekka T. Rajalalla oli kesällä 2015 tilaisuus vierailla Kanadan länsirannikolla Malcolmin saarella sijaitsevassa Sointulassa ja tavata siellä 4. ja 5. polven kanadansuomalaisia. Sosialismin, tasavertaisuuden ja vapauden aatteille pohjautunut amerikkalainen unelma ei vielä runsaat 100 vuotta sitten toteutunut. Yhteisö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja hajosi; vain sitkeimmät jäivät jatkamaan työtä. Suomalainen sisu kuitenkin auttoi heitä rakentamaan Tyynenmeren äärelle pienen, omaleimaisen suomalaisyhteisön, joka vaalii edelleen esi-isiensä pioneerihenkeä.

../kuvat/pvm2017-04-21//Sointula.jpg

Pekka T. Rajalan esityksen jälkeen sihteerimme Riitta Kokko-Parikka kertoo lyhyesti Kärkölässä vuosina 1909 - 1912 toimineesta Lappilan Puunjalostusosuuskunnasta, joka perustettiin monessa suhteessa muistuttamaan Sointulaa. Sen perustajajäseniin kun kuului Sointulassa ollut toimittaja Eemeli Parras. Kokko-Parikan isoisän, nykyisin Koskisen Oy:nä tunnetun puutuoteteollisuusyrityksen perustajan Kalle Koskisen sahausura alkoi Lappilan Puunjalostusosuuskunnan jäsenenä ja metsäpäällikkönä.


Lahden seudun sukututkijat ry Postiosoite: Väinämöisentie 2 A 15200 Lahti Pankkiyhteys: IBAN: FI33 5612 1120 4129 59 BIC: OKOYFIHH Sähköposti: lahdenseudunsuku@gmail.com