Kansallisarkiston verkkopalvelujen hakutoiminnot tutummiksi yli 30 kuulijalle

Hallituksemme jäsenet Maaret Räsänen, Tarja Piitulainen ja Leo Laakko tutustuttavat parhaillaan yli kolmeakymmentä kuulijaa Kansallisarkiston verkkopalvelujen hakutoimintoihin. 

 

Nälkä- ja kuolovuodet ja Pietarin rata rakentajineen aiheina teemapäivässämme

Lauantain 14.09.2019 teemapäivässämme oli yli 40 osallistujaa. Kari-Matti Piilahti kertoi nälkä- ja kuolovuosista Suomessa. Mari Lakan aiheena olivat Pietarin rata ja sen rakentajat. Vielä ennen lounasta Mari Lakka ja Tomi Hämäläinen Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry:stä sekä Jari Pollari Jokioisten Museorautatieyhdistys ry:stä kertoivat yhdistyksistään ja niiden toiminnasta. Lounaalla nautittiin teemaan sopivasti luusoppaa, vanhan ajan salaattiaineita ja karpalokiisseliä. Sen jälkeen lähdettiin Mari Lakan opastuksella tutustumaan Lahden radanrakentajien kalmistoon. Sieltä siirryttiin Nastolaan radanrakentajien muistomerkille Matti Oijalan toimiessa oppaana.

Mari Lakan Suomen historian pro gradu -tutkielma aiheesta Pietarin rautatie ja sen rakentajat Nastolan pitäjän paikallisyhteisössä 1868 – 1870 on Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa ja siihen voi tutustua tästä: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/38091/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201206251950.pdf?sequence=1&isAllowed=y Lähdeluettelosta löytyy viitteitä myös arkistolähteisiin, mm. esityksessa mainittuihin työkuntien numerokirjoihin, joista voi löytää yksittäisten rakentajien nimiä.