Juha Pehkonen: yhdistyksemme historiaa

Tämä yhdistyksen historiikki on saanut aineistonsa pääasiasiassa Sukuset-lehdestä 1/2009. Tällöin yhdistys täytti 30 vuotta ja työryhmän laatima historiikki jaettiin normaalina Sukuset-lehden jakeluna. Lähteenä on myös Sukuset-lehdessä 1/1989 ollut Ulla Kotinurmen 10-vuotishistoriikki. Tietoja on nyt päivitetty jonkin verran. Tässä esityksessä mm. henkilömäärää on karsittu.

Verkkosivuillamme on nähtävillä laatimani PowerPoint-esitys yhdistyksen vuosien 2006 – 2013 toiminnasta. Voit katsoa kuvat tästä.

Maanantaina 20.1.2013 vietettiin yhdistyksen 35-vuotispäivää kuukausitapaamisen yhteydessä, jossa väistyvänä puheenjohtajana pidin mainitun esityksen.

Yhdistyksen tarve

Lahden kaupunginkirjastoon hankittiin 1950-luvun lopulla ensimmäinen mikrofilmien lukulaite. Silloin se tietysti ajateltiin hankitun sanomalehtien mikrofilmien lukua varten, mutta varisin pian lahtelaiset sukututkijat keksivät laitteen hyödyllisyyden. Vuonna 1974 kirjastoon saatiin ensimmäiset kirkonkirjojen mikrofilmit. Kun Lahden kirjastosta tuli seuraavana vuonna maakuntakirjasto, sen palvelumahdollisuudet lisääntyivät ja sukututkijoiden määrä kasvoi.

Yhdistyksen perustaminen

Olennaista yhdistyksemme perustamisessa on, että Lahden kaupunginkirjasto- maakuntakirjaston opinto-osaston kirjastonhoitaja Anni Pakarisen aloitteesta lokakuussa 1978 kokoontui yhdistyksen perustamisasian tiimoilta muutamia sukututkimuksen harrastajia. Jo 26.11.1978 pidettiin yhdistyksen perustamista valmisteleva kokous kahvila Kievarissa, jonne saapui 37 innokasta sukututkijaa. Kokouksessa valittiin toimikunta laatimaan sääntöehdotus perustettavalle yhdistykselle sekä valmistelemaan kokouksen koollekutsuminen.

Toimikuntaan tulivat valituiksi Anni Pakarinen, Maija Hahl, Raimo Olkkonen ja Toivo Savioja. Perustava kokous pidettiin Lahden historiallisessa museossa 14.1.1979. Läsnä oli 50 henkilöä. Toivo Savioja toimi kokouksen puheenjohtajana. Yhdistys ilmoitettiin yhdistysrekisteriin 8.3.1979 ja se hyväksyttiin yhdistysrekisteriin viivästymien jälkeen v. 1981.

Yhdistyksen ensimmäinen hallitus ja muut toimielimet

Yhdistyksen hallitukseen tulivat valituiksi Toivo Savioja (pj), Maija Hahl, Seppo Happonen, Leena Lehti, Raimo Olkkonen, Leila Suontausta ja Marja-Leena Petlin-Leppänen. Valittiin myös koulutustoimikunta, johon valittiin Anni Pakarinen, Asta Suominen ja Leila Suontausta. Ensimmäisinä emäntinä toimivat Sirkka Haara, Salme Lietzen-Ristola ja Sirkka Rautavirta.

Todettakoon, että Sirkka Haara ja Sirkka Rautavirta saivat v. 2017 Suomen Sukututkimusseuran ansiomerkin toiminnastaan sukututkimuksen hyväksi. Anni Pakarinen ei ollut mukana yhdistyksen hallituksessa. Sen sijaan siellä oli myöhemmin muita hallituksen jäseniä unohtamatta hänen sisarensa Helena. Molemmat olivat erittäin innokkaita sukututkijoita.

Toimintaa

Anni Pakarinen harjoitti neuvontaa ja oli mukana v. 1983 aloittaneessa Sukuset-lehdessämme. Alkuvuosina oli mm. pikkujouluja, joihin Anni kirjoitti historiallisia kuvaelmia. Hän vaikutti siihen, että saimme Lahden kirjastosta Päijät-Hämettä koskevat kirkonkirjojen filmirullat ja ns. IGI-kortiston. Kirjastossamme on Annin ja myös Helena-sisaren antamaa sukututkimukseen liittyvää materiaalia. Myynnissä on ollut Annin kirjoittama sukututkimusopas.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Niinpä ensimmäisenä vuotena ennätettiin pitää yhdeksän kokousta. Ensimmäisenä vuoden lopussa jäsenmäärä oli 62. Vuoden 2017 alussa jäseniä on n. 300. Ensimmäinen kesäretki tehtiin Hollolaan.

Syksyllä 1980 oli kilpailu yhdistyksen logon saamiseksi. Sirkka Rautavirran ehdotus ”suku – suku” voitti kilpailun. Yhdistys liittyi Suomen Sukututkimusseuran ja Päijät-Hämeen tutkimusseuran jäseneksi 1980.

Yhdistyksen puheenjohtajat

– Savioja Toivo 1979

– Olkkonen Raimo 1980–1984

– Pakarinen Helena 1985–1986

– Suominen Asta 1987-1990

– Jäntti Pentti 1991–1994

– Suominen Asta 1995–1996

– Sallila Erkki 1997–2000

– Saarinen Jorma 2001–2007

– Pehkonen Juha 2008–2013

– Kiuru Erkki, 2014 – 2015

– Karkinen Katri 2016

– Yrjölä Esa 2017 –

Yhdistyksen hallitus 2017

Yhdistyksen johto 2017 toimistollamme. Vas. varapuheenjohtaja Pekka T. Rajala, jäsenet Harri Saarinen, Katriina Tuloisela, Riitta Kokko-Parikka (sihteeri), Ulla Silventoinen ja Marja-Liisa Rytilahti. Puheenjohtaja Esa Yrjölä oikealla. Edessä rahastonhoitaja-jäsensihteeri Heidi Hopp ja pöydän ääressä oikealla Sukusten päätoimittaja Katri Karkinen.

Yhdistyksen sihteerit

– Petlin – Leppänen Marja-Liisa 1979 – 1980

– Holopainen Ulla 1980 – 1982

– Hahl Maija 1983 -1984

– Tala Laila 1985 – 1986

– Paavola Aura 1987 – 1988

– Kuoppala Hilkka 1989 – 1990

– Rautavirta Sirkka 1991 – 1993

– Sunell Anne 1994

– Pirhonen Olli 1995 – 1996

– Happonen Eija 1996 – 1998

– Lahtinen Päivi 1999 – 2002

– Matiskainen Päivi 2003

– Grenman Erkki 2004 – 2006

– Pehkonen Juha 2007

– Grenman Erkki 2008 – 2009

– Hokkanen Jouko 2010

– Karjalainen Matti (osav. 2011)

– Hopp Heidi (osav. 2011 – 2012)

– Nordling Hannu 2013

– Silventoinen Ulla 2014

– Kokko-Parikka Riitta 2015 –

Rahastonhoitajat

– Lehti Leena 1979 – 1980

– Lilja Vesa 1981 – 1982

– Björkman Heli 1983 – 1984

– Paloneva Asta 1985 – 1986

– Auvinen Sirkka 1987 – 1993

– Kymäläinen Kerttu 1993 – 1998

– Räsänen Jarmo 1999 – 2002

– Valkeapää Timo 2003

– Grenman Erkki 2004 – 2006

– Harju Leena 2007 – 2011

– Hopp Heidi 2012 –

Kunniajäsenet

(aakkosjärjestyksessä)

– Blomqvist Tore

– Haara Sirkka

– Hahl Maija

– Jokela Sari

– Kiuru Erkki

– Lähde Heikki K.

– Pakarinen Anni

– Pakarinen Helena

– Pehkonen Juha

– Petlin-Leppänen Marja-Leena

– Rautavirta Sirkka

– Suominen Asta

– Suontausta Taisto

– Talvitie Heikki

Yhdistyksen ensimmäiset emännät

– Haara Sirkka, Lietzen-Ristola Salme ja Rautavirta Sirkka 1979 – 1983

Kirjastonhoitajat

– Rautavirta Sirkka 1989 – 90

– Suominen Asta 1991

– Kummelus Seppo 1992 – 1993

– Sokka Oiva 1994 – 2008

– Huotari Pertti 2009 – 2011 (mikrofilmit)

– Haara Sirkka 2009 – 2015

– Pehkonen Juha 2015 – 2018

– Leo Laakko 2018 –

Yhdistyksen kotisivut

– Virtanen Pipsa

– Tommola Esko

– Jaakkola Matti 2016 –

Yhdistyksen toimitilat

Yhdistyksen kuukausittaiset kokoukset alettiin pitää ensimmäisenä vuotena osoitteessa Sammonkatu 8. Sitten kokousten pitopaikaksi tuli Päijät-Hämeen seutukaavaliiton (nyk. Päijät-Hämeen liiton) kerhohuone os. Hämeenkatu 9.

Vakituiseksi kokoontumistilaksi saatiin vuonna 1985 OAJ:n (Opettajien Ammattijärjestö) tilat osoitteessa Vuorikatu 25.

Syksyllä 1990 yhdistys vuokrasi pienen varastohuoneiston taloyhtiö Tornatorista, Rykmentinkatu 15. Sinne sijoitettiin yhdistyksen arkisto, lomakevarasto ja Lahden kaupungilta lahjoituksena saadut Lahden seudun seurakuntien arkistojen mikrofilmit sekä IGI-kortisto.

Sukututkimuspäivät

Ensimmäinen Lahden sukututkijoiden vuosittainen sukututkimusopintopäivä pidettiin vuonna 1986 Lahden ammattikoululla ja myös seuraavana vuotena 1987, mutta sieltä siirryttiin Lahden aikuiskoulutuskeskukseen, os. Kirkkokatu 16, vuonna 1988. Tapahtuman nimeksi tuli sukututkimuspäivä. Siellä on yleensä kolme esitelmää, kirjojen ja lomakkeiden myyntiä sekä neuvontaa. Lahden sukututkimuspäivä pidetään edelleen siellä.

Kuukausitapaamiset

Dilan (Lahden Diakonissalaitoksen) os. Vuorikatu 4 auditoriota käytimme kuukausitapaamisiin. Syksystä 2006 lähtien pidimme kuukausitapaamiset Yliopistokeskuksella os. Saimaankatu 14 syksyyn 2008. Toimistomme ja kirjastomme olivat Kokkokalliokatu 11:ssa kerrostalon alakerrassa kevääseen 2011 saakka. Kuukausitapaamisia pidimme Harjula-keskuksessa (Harjulankatu 7) syksystä 2008 kevääseen 20011, jolloin muutimme osoitteeseen Katsastajankatu 19, missä oli muu toimintamme paitsi syksyn sukututkimuspäivä. Sitten loppuvuodesta 2016 muutimme nykyisiin tiloihimme, os. Väinämöisentie 2 A.

Nykyiset toimitilamme ovat Lahti Energian omistamassa kiinteistössä. os. Väinämöisentie 2 A. Tiloihin muutettiin marraskuussa 2016.

Yhdistys on luonnollisesti kokoontunut muuallakin, kuten kaupunginkirjastossa ja kaupungin museoissa.

 

Yhdistyksen kirjasto

Yhdistyksemme on saanut sukututkimukseen liittyvää aineistoa kirjastoon lahjoituksina esim. perikunnilta ja erityisesti paikallishistoriaan ja sukuhistoriaan liittyvää aineistoa on myös ostettu. Kirjastossa on 2.450 nimikettä maaliskuussa 2017.

Mikrofilmien lainaaminen

Vuonna 1981 Lahden kirjastoon oli lainattu mikrofilmejä 130 seurakunnan kirkonkirjoista. Kirjastomme yhteydessä on ollut lainattavissa mikrofilmejä. Tietotekniikan kehittyessä niitä ei ole lainattu toimistoltamme useaan vuoteen.

Neuvontapalvelut ja sukututkimuksen opintopäivä sekä sukututkimuspäivä

Vuonna 1982 Anni ja Helena Pakarinen aloittivat neuvontapalvelun kokousten alussa.

Sari Jokela (ent. Jokela-Hartikainen) ja Asta Suominen järjestivät Lahden ammattikoululla sukututkimuksen opintopäivän 1986. Opintopäivä koostui neuvonnasta, esitelmistä ja näyttelystä. Mukana oli yli 200 kävijää. Yhdistys oli hyvin esillä tiedotusvälineissä.

Seuraavana vuonna jatkettiin. – Näistä on muodostunut suositut sukututkimuspäivät, mitkä nykyisin on pidetty marraskuussa Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa. – Yhdistyksemme on osallistunut kaksien valtakunnallisten sukututkimuspäivien järjestämiseen, nimittäin v. 1982 ja v. 2005. – On osallistuttu aktiivisesti järjestettyihin DNA-koulutuksiin.

Tutkimuskortisto

Ulla Holopainen ja Asta Suominen aloittivat tutkimuskortiston kokoamisen 1981. Tutkimuskortistoa kartutettiin seuraavana vuotena Asta Suomisen ja Aili Haapasen toimesta.

Sukututkijaluettelo

Vuonna 1985 julkaistiin ensimmäinen sukututkijaluettelo. Sen olivat saattaneet julkaisukuntoon Sari Jokela ja Asta Suominen. – Viimeisin painettu sukututkijaluettelo on vuodelta 2014 (Sukuset-lehti 3/2014 + Sukuset 3/2015:n täydennyslehti). Nykyään luettelo on sähköisessä muodossa yhdistyksen verkkosivuilla.

Sukuset-lehti

Vuonna 1983 aloitettiin oman lehden toimittaminen, Anni Pakarinen päätoimittajana, Annikki Kärenmäki ja Torsti Heinonen toimituskuntana aloittivat. Julkaisun nimeksi valittiin Sukuset, jota Sirkka Auvinen oli ehdottanut. Lehtien määrä/vuosi on aikojen mittaan vaihdellut kahdesta neljään.

Tietotekniikan tulo

Vuonna 1987 tietokoneaika löi itsensä läpi. Matti Jaakkola piti Harjulan kansalaisopistossa tietokoneavusteisen sukututkimuskurssin. Tietokone otettiin avuksi mm. tilastoinnissa ja tulostuksessa. ja se oli näyttävästi esillä toisilla sukututkimusopintopäivillä.

Yhdistyksemme on osallistunut Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY)organisoimiin projekteihin, kuten rippikirjojen skannaamiseen ja on oltu yhteistyössä Hollolan tuomiokunnan tuomiokirjojen nimien saamiseksi selkokielelle.

Yhdistyksellä on omat verkko- ja facebook-sivut.

Talous

Jäsenmaksun lisäksi tuloina ovat olleet pääasiassa yhdistyksemme julkaisut ja kirjastomme kirjojen kaksoiskappaleet. On saatu myös avustusta Lahden kaupungilta.

Retket

Retkiä on järjestetty Etelä-Suomeen historiallisesti mielenkiintoisiin paikkoihin.