Lahden seudun sukututkijat ry


Kirjaudu ja siirry jäsensivuille tästä

Tulevia tapahtumia

voit katsoa avatun Tapahtumakalenterin Tapahtumat-näkymästä:


VIIMEISIMPIÄ UUTISIA

Uutiset ryhmiteltynä

Sisään ja uloskirjautuminen
(vain toimihenkilöille)

Kirjasto ja muu materiaali

Yhdistyksen kirjasto

Yhdistyksemme on saanut sukututkimukseen liittyvää aineistoa kirjastoon lahjoituksina mm. perikunnilta. Erityisesti paikallishistoriaan liittyvää aineistoa on hieman täydennetty myös ostamalla. Vielä vuonna 1987 kirjasto oli “pieni ja tietopuolinen”, mutta kokoelmat ovat vuosien mittaan merkittävästi kasvaneet. Keväällä 1991 kirjoja oli 118. Keväällä 2011 tallennettujen nimikkeiden määrä oli yli 1200. Vuonna 2023 nimikkeiden määrä on noin 3600. Kirjojen laina-aika on ollut 1.5.2021 lähtien kaksi kuukautta.

Kirjastonhoitajat

 • Pirkko Falenius 1986 – 1987
 • Sirkka Rautavirta 1988 – 90
 • Asta Suominen 1991
 • Seppo Kummelus 1992 – 1993
 • Oiva Sokka (s. 1943 – k. 2023) 1994 – 2008
 • Sirkka Haara 2009 – 2015
 • Juha Pehkonen 2015 – 2018
 • Leo Laakko 2018 – 2021
 • Risto Ruohonen 2022
 • Hannele Mononen 2023 –

Mikrofilmien lainaaminen

Sukututkimusta tehdään nykyään tietokoneella, sillä lähdeaineistoa on digitoituna verkossa. Pitempiaikaiset alan harrastajat muistavat vielä hyvin ajan, jolloin seurakuntien kirkonkirjoja tutkittiin mikrofilmeiltä ja -korteilta katselulaitteilla.

Vuonna 1981 Lahden kirjastoon oli lainattu mikrofilmejä 130 seurakunnan kirkonkirjoista.

Vuonna 1990 Lahden kaupunginkirjasto teki yhdistyksellemme merkittävän lahjoituksen. Saimme suuren kokoelman kirkonkirjojen mikrofilmirullia, jotka käsittivät ne seurakunnat, joista kirjastolla oli vararullat eli alueen seurakuntien käytetyimmät mikrofilmirullat. Kokoelmaan kuului rullia seuraavista seurakunnista: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinolan maarsrk, Hollola, Humppila, Hämeenlinnan kaupunkisrk, Hämeenlinnan maasrk, Hämeenlinnan tykistökomppania, Iitti, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Koski Hl, Kuhmoinen, Kärkölä, Lammi Loppi, Luopioinen, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Renko, Somerniemi, Somero, Suomen 7. Hämeenlinnan Tark´amp. srk, Sysmä, Tammela, Tuulos, Tyrväntö, Urjala, Vanaja ja Ypäjä. Filmit olivat ajalta ennen 1800-luvun puoliväliä.

Mikrofilmejä ja -kortteja alettiin lainata jäsenille, joilla oli oma katselulaite. Kesäkuussa 1991 hankittiin mikrofilmien rullalukulaite ja sitäkin alettiin lainata jäsenille. Vuonna 1993 laitteen vuokra jäsenille oli 40 mk/kk ja filmirullien 10 mk/kk/srk. Mikrofilmejä ja katselulaitetta lainattiinkin ahkerasti, jotta päästiin tekemään sukututkimusta kotona. Laite rikkoutui loppuvuodesta 1995 ja uuden mikrofilmienlukulaitteen Canon UR-320:n hankkimiseen oli varaa keväällä 1996. Tuohon aikaan laitetta vuokrattiin jäsenille hintaan 60 mk/kk. Yhden seurakunnan kaikkien filmien lainaus maksoi 20 mk//kk, alle viiden filmin lainaus 10 mk/kk. Sinä aikana, kun laitetta ei ollut puoleen vuoteen vuokrattavissa, vauhdittui jäsenten omien katselulaitteiden hankinta. Tuohon aikaan esim. pankit luopuivat mikrofilmien katselulaitteista ja monet tarttuivat tilaisuuteen. Innokkaimmat sukututkijat hankkivat itselleen myös mikrokortteja “omien” seurakuntiensa kirkonkirjoista. Niitä myi Mikkelin maakunta-arkisto.

V. 2002 yhdistyksen mikrofilmien lukulaitteen vuokra oli 10 €/kk ja mikrokorttien lukulaitteen 3 €/kk. 1 – 4 filmirullaa sai vuokrata hintaan 2 €/kk, 5 rullaa ja enemmän hintaan 4 €/kk.

Mikrofilmien ja katselulaitteiden lainauksia hoitivat:

 • Asta Suominen 1991 – 1996
 • Sirpa Heiskanen kesäkuun alusta 1996 – 1998
 • Seppo Salminen 1998 – 2003
 • Pertti Huotari 2003 – 2011

Neuvontaa ja koulutusta

Vuonna 1982 Anni ja Helena Pakarinen aloittivat neuvontapalvelun yhdistyksen kokousten alussa.

Vuonna 1984 yhdistys sai avunpyynnön Lahden kaupunginkirjastolta. Sukututkimusbuumi toi kirjastoon yhä enemmän harrastajia, jotka kaipasivat apua, mutta kirjastolla ei ollut resursseja kuin laitteiden käytön opastukseen. Yhdistys päättikin aloittaa maksuttoman opastuspalvelun jäsenilleen. Kirjaston mikrofilmihuoneen seinälle laitettiin lomake, johon yhdistyksen jäsenet saivat ilmoittautua neuvojiksi. Viereiseen lomakkeeseen ohjausta saaneet kirjoittivat nimensä ja osoitteensa liittyäkseen yhdistyksen jäseniksi.

Keväällä ja syksyllä 1996 järjestettiin vanhojen käsialojen kurssit, joiden vetäjänä toimi Helena Pakarinen.

Vuonna 1996 järjestettiin myös pitäjäkohtaisia tutkijailtoja Lahden kaupungin nuorisotoimiston Tolppahuoneessa osoitteessa Sammonkatu 8 kesäkuukausia lukuunottamatta joka kuukauden ensimmäinen maanantai Raimo Mannisen johdolla. Helmikuussa aiheina olivat Lahti ja Hollola, maaliskuussa Nastola, huhtikuussa Asikkala, toukokuussa Orimattila, syyskuussa Heinola, Heinolan mlk, Sysmä ja Hartola, lokakuussa Padasjoki, Hämeenkoski ja Lammi, marraskuussa Hämeen läänin muut kunnat sekä joulukuussa Karjalan kannas.

Tutkimuskortisto ja sukututkijaluettelo

Ulla Holopainen ja Asta Suominen aloittivat tutkimuskortiston kokoamisen 1981. Tutkimuskortistoa kartutettiin seuraavana vuotena Asta Suomisen ja Aili Haapasen toimesta ja Helena Pakarinen laati pitäjäkohtaisen luettelon yhdistyksemme jäsenten tutkimista alueista.

Vuonna 1985 julkaistiin ensimmäinen sukututkijaluettelo. Sen olivat saattaneet julkaisukuntoon Sari Jokela ja Asta Suominen. Sukututkijaluetteloita on julkaistu myös vuosina 1992 ja 2000. Vuonna 2007 sukututkijaluettelo julkaistiin Sukuset-lehdessä 4/2007, lehteen sisältyi myös luettelo kirjastomme tuolloisesta aineistosta. Viimeisen kerran sukututkijaluettelo julkaistiin painettuna vuonna 2014 Sukuset-lehdessä 3/2014. Sukuset-lehdessä 3/2015 oli vielä täydennyslehti luetteloon.

Vuodesta 2017 alkaen luettelo on ollut sähköisessä muodossa julkisesti nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla. Jäsenet voivat salasanalla suojatuilla jäsensivuilla itse täyttää ja muuttaa sukututkijatietojaan.

Muut julkaisut

Asiakirjaopas sukututkijalle, 57-sivuinen julkaisu, jonka oli koonnut Anni Pakarinen, julkaistiin 300 kpl:n painoksena vuonna 1991. Siitä otettiin uusia painoksia v. 1996 ja 2005, jolloin sitä myös uudistettiin ja siitä tehtiin CD-levy. Annin asiakirjaoppaaseen voi tutustua yhdistyksen kirjastossa.

Hahmajärven seudun asuttaminen ja suvut, 98-sivuinen julkaisu, jonka olivat koonneet Anneli ja Pentti Lehtonen, julkaistiin 200 kpl:n painoksena v. 1993. Se on loppuunmyyty, mutta siihen voi tutustua yhdistyksen kirjastossa.

Koski Hl aviokuulutuksia on Pauli Helénin kokoama 31-sivuinen julkaisu, joka digitoitiin v. 2005. Se on myyty painettuna julkaisuna loppuun. Kopioituna sitä on vielä muutama kappale myynnissä. Jäsenemme voivat lukea julkaisua näköispainoksena jäsensivujemme Tietolähteitä-valikossa.

Yhdistyksemme jäsenten esipolvitauluja painatettiin koosteeksi vuonna 1996. Esipolvitauluja osat 1 ja 2 oli suurelta osin julkaistu vuosien 1981 – 1996 Sukuset-lehdissä, mutta koosteessa mukana oli myös aikaisemmin julkaisematonta materiaalia. Julkaisun tekoon osallistuivat Tarja Piitulainen, Asta Suominen, Leo Pelkonen, Ulla Kotinurmi ja Sari Jokela-Hartikainen. Julkaisuun voi tutustua yhdistyksemme kirjastossa. Esipolvitauluja esiteltiin myös niihin erityisesti keskittyneessä Sukuset-lehdessä 4/2008.

Vuonna 2011 painatettiin yhtenäiseksi Sotilaita Ruotsista Hämeeseen – Isonvihan jälkeen syksyllä 1721 Ruotsista Hämeeseen siirrettyjä sotilaita -julkaisuksi Sukuset-lehdissä aiemmin julkaistu Tore Blomqvistin sotilassarja. Helmikuussa 2015 siitä otettiin uusi 100 kpl:n painos. Julkaisu taitettiin uudestaan ja siitä otettiin 100 kpl:n painos v. 2018 ja samankokoinen painos otettiin myös v. 2022. Julkaisu on myynnissä hintaan 20 €.  

Vuosien mittaan on painatettu myös erilaisia monisteita mm. pidetyistä esitelmistä.