Lahden seudun sukututkijat ry


Kirjaudu ja siirry jäsensivuille tästä

Tulevia tapahtumia

voit katsoa avatun Tapahtumakalenterin Tapahtumat-näkymästä:


VIIMEISIMPIÄ UUTISIA

Uutiset ryhmiteltynä

Sisään ja uloskirjautuminen
(vain toimihenkilöille)

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen.

1. Rekisterin nimi

Lahden seudun sukututkijat ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri sekä sukututkijarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Lahden seudun sukututkijat ry
Osoite: Väinämöisentie 2 A, 15200 Lahti
Sähköposti: posti@lahdenseudunsukututkijat.com

Y-tunnus Y-tunnus: 2901059-5

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sähköpostiosoite  rekisteri@lahdenseudunsukututkijat.com ohjautuu jäsenrekisteriä/asiakasrekisteriä pitävälle.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Keräämme yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n edellyttämät henkilötiedot jäsenluetteloa varten. (tietosuoja-asetus Art. 6.1 c)

Keräämme asiakkailtamme tarvittavat tiedot tilausten seurantaa ja toimittamista varten (tietosuoja-asetus Art. 6.1 a)

Keräämme henkilöistä tarvittavat tiedot pitämäämme sukututkimusrekisteriä varten (tietosuoja-asetus Art. 6.1 a)

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysaika

Jäsenrekisteriin kerätään jäseniltä yhdistyslain edellyttämät sekä jäsenasioiden hoitamista ja tiedottamista varten tarvittavat tiedot.

Asiakasrekisteriin kerätään tarvittavat tiedot henkilöstä tilauksen toimittamista ja asiakassuhteen hoitoa varten.

Sukututkijarekisteriin keräämme henkilön antamat yhteystiedot sekä tiedot hänen tutkimuskohteistaan.

Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen, tiedot poistetaan heti henkilön eron astuttua voimaan tai hänet katsotaan eronneeksi.

Asiakastietoja säilytämme kaksi vuotta viimeisestä tapahtumasta.

Sukututkijarekisterin tietoja säilytämme yhdistyksen eliniän ajan tai kunnes tietojen antaja pyytää ne poistamaan.

6. Rekisterin tietolähteet

Rekistereihin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto 

Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja yhdistyksen ulkopuolelle eikä siirrä tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsen- ja asiakasrekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa yhdistyksen palvelimella. Selaimen ja palvelimen välinen yhteys on salattu ja tiedot on suojattu salasanalla.

Sukututkijarekisteri on julkinen ja nähtävissä yhdistyksen sivuilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

* saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

* saada tutustua tietoihin

* oikaista tietoja

* poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

* rajoittaa tietojen käsittelyä

* siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

* vastustaa tietojen käsittelyä