Lahden seudun sukututkijat ry


Siirry jäsensivuille tästä


TULEVIA TAPAHTUMIA

Lisää tapahtumia näkyy kalenterissa

VIIMEISIMPIÄ UUTISIA

Uutiset ryhmiteltynä

Sisään ja uloskirjautuminen
(vain toimihenkilöille)

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Lahden seudun sukututkijat ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lahden seudun sukututkijat ry
Osoite: Väinämöisentie 2 A, 15200 Lahti
Puh. 040 7629225
Sähköposti: posti@lahdenseudunsukututkijat.com

3. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Heidi Hopp, heidih202@gmail.com
Riitta Kokko-Parikka, riitta.kokko-parikka@phnet.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään jäseniltä seuraavat henkilötiedot.

  • Jäsenen nimi

  • Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

  • Jäsenyystiedot (jäsenyyden alkamisajankohta)

5. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee rekisterinpitäjien eli yhdistyksen jäsenasioista huolehtivien henkilöiden henkilökohtaisilla tietokoneilla ja on käytössä vain yhdistyksessä ja sitä edustavilla henkilöillä. Tietokannat on suojattu asiamukaisin virustorjuntaohjelmin ja rekisterin ylläpitäjät ja käyttäjät valvovat rekisterin käyttöä ja tietoturvaa parhain mahdollisin keinoin.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Lahdessa 16.2.2017
Lahden seudun sukututkijat ry:n hallitus