Aviottomat lapset sekä kasvatti- ja adoptiolapset keskiössä tänään

Lähes 80 Lahden seudun sukututkijat ry:n ja Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n jäsentä oli seuraamassa, kun sukututkimuskouluttaja Juha Vuorelan aiheena teemapäivässämme olivat aviottomat lapset, kasvattilapset ja adoptiolapset. Kooste esitysaineistosta on piakkoin nähtävillä verkkosivujemme jäsensivuilla. 

 

Teemapäivässämme jyhkeä tietopaketti kaupungeista ja kaupunkilaisista

54 Lahden seudun sukututkijoiden ja Vantaan Seudun Sukututkijoiden jäsentä perehtyi tänään sukututkimusalan rautaisen ammattilaisen Juha Vuorelan kouluttamina kaupungissa asuneiden sukulaisten tutkimiseen niin maallisten kuin kirkollisten lähteiden avulla.

Esityksestä tulee myöhemmin lyhennetty versio Powerpoint-videona tai -dioina verkkosivujemme salasanalla suojatuille jäsensivuille.

Innokkaimmat osallistujat olivat jo hyvissä ajoin odottamassa esityksen alkua 🙂

Maanluonnot ja jakopalkkalaitos aiheena syyskauden ensimmäisessä teemapäivässä

Lähestulkoon kaikki etukäteen ilmoittautuneet 30 jäsentämme olivat seuraamassa, kun FT Kari-Matti Piilahti piti odotetun verkkoesityksensä maanluonnoista ja jakopalkkalaitoksesta höystettynä paikallisin esimerkein. Esityksen keskeisiin asioihin voi tutustua myöhemmin verkkosivujemme jäsensivujen valikossa Luentomateriaalit.

EDIT 24.8.2021: Lyhennelmä esityksestä on nyt nähtävillä verkkosivujemme salasanalla suojattujen jäsensivujen Luentomateriaalit-valikossa.

Antoisa perinnemaisemat-teemapäivä

Tänään kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten/Pro Agrian maisema-asiantuntija Auli Hirvonen kertoi ensin perinnebiotoopeista ja rakennetuista perinnemaisemista ja sen jälkeen Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen jäsen, latoasiantuntija Heikki Koljonen latojen historiasta. Antoisat esitykset saivat katsomaan oman kotiseudun perinnemaisemia jatkossa uusin silmin, ymmärtämään latojen huomattavan merkityksen Suomen historiassa sekä houkuttavat ulos Suomen kauniiseen luontoon. Molempien esitysten aineistoa on ennen pitkää nähtävillä myös verkkosivujemme salasanalla suojatuilla jäsensivuilla.

Koronaviruspandemian vuoksi siitä on aikaa, kun meillä viimeksi on ollut luennoitsija toimitiloissamme Lahdessa, Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupungissa. Heikki Koljonen oli tänään paikan päällä Väinämöisentiellä, Auli Hirvonen luennoi etänä. Samalla testattiin, kuinka tapahtumamme järjestäminen onnistuu hybridimallilla. Fyysisesti tapahtumaa seuraamassa oli neljä henkilöä ja etäyhteydellä osallistui 16 henkilöä.